KONTAKT

2WIN sp. z o.o.
ul. Robotnicza 70J
53-608 Wrocław
biuro@2win.pl
(22) 428 13 73

KRS 678709
NIP 7123340085
REGON 36731178

Informacje w sprawie serwisów SMS:
info@2win.pl
(22) 428 13 73

* Jeśli nie chcesz
dostawać od nas żadnych
wysyłek SMS, wyślij
darmowego SMSa o
treści STOP na 8068

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych:
IOD@2win.pl
Radosław Szewczuk

Wyślij
Wiadomość wysłana poprawnie
Wystąpił problem, odśwież stronę i spróbuj ponownie.

2WIN sp. z o.o.
ul. Robotnicza 70J
53-608 Wrocław
biuro@2win.pl
(22) 428 13 73

KRS 678709
NIP 7123340085
REGON 36731178

Informacje w sprawie
serwisów SMS:
info@2win.pl
(22) 428 13 73

* Jeśli nie chcesz
dostawać od nas żadnych
wysyłek SMS, wyślij
darmowego SMSa o
treści STOP na 8068

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych:
IOD@2win.pl
Radosław Szewczuk

Wyślij
Wiadomość wysłana poprawnie
Wystąpił problem, odśwież stronę i spróbuj ponownie.
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) 2WIN sp. z o.o., ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, biuro@2win.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to iod@2win.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.